Běh Benedikta Labre na podporu lidí bez domova

V sobotu 20. 4. 2013 se uskuteční sportovně- benefiční akce Běh Benedikta Labre, jejíž smyslem je podpora lidí bez domova v Charitním domě sv. Benedikta Labre. Výtěžek ze startovného bude v rámci veřejné sbírky využit na úhradu polévek vydávaných uživatelům sociálních služeb tohoto nízkoprahového denního centra Charity Ostrava. Závod bude probíhat v 6 kategoriích (4 běžecké – 1/2 a 1/4 maratón pro muže a ženy a 2 cyklistické – horská kola a silniční kola).

Trasy závodu povedou náročným, kopcovitým terénem v oblasti Ostravy-Plesné, Dobroslavic a Jilešovic, přičemž start i cíl je situován v Ostravě-Porubě poblíž hypermarketu Globus. Závod se uskutečnil již v roce 2012 a cílem realizačního týmu je vytvořit z této události tradici.

Posláním charitního nízkoprahového denního centra v Charitním domě sv. Benedikta Labre na ul. Lidická 54 v Ostravě-Vítkovicích s kapacitou 60-80 uživatelů služeb je poskytovat pomoc lidem bez přístřeší v nepříznivé sociální situaci. Pomoc směřuje do oblastí uspokojování základních lidských potřeb (pobyt v centru, strava, hygiena, ošacení) a sociálního poradenství ve snaze podpořit tyto osoby řešit jejich situaci.

Více informací a kontakt pro registraci do závodu na webu: http://www.benedikt-labre.cz/