Birell Grand Prix Praha 2018

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové je jedním z hlavních partnerských charitativních organizací RunCzech. Získejte registraci na jeden ze závodů běžecké sezóny RunCzech 2018 prostřednictvím Sport pro charitu. Pokud si registraci pořídíte u nás, získáte plnohodnotnou registraci na Vámi vybraný závod seriálu Runczech závodů. Výtěžek z prodeje registrací na Birell Grand Prix Praha 2018 bude věnován na úhradu pohybových rehabilitací pro děti s dětskou mozkovou obrnou.

Registrace:

  • adidas Běh pro ženy 5 km: 950 Kč
  • Birell Běh na 10 km: 1300 Kč


Pokud chcete uspořádat sbírku, prosím kontaktujte nás.

Kontaktní osoba: Kateřina Kubínová: kubinova@vdv.cz, tel.: + 420 606 753 125

The Committee of Good Will - Olga Havel Foundation is one of the main partner charity organization of RunCzech. Get a registration for races of 2018 RunCzech season via our Sports for charity website. If you register here, you will get a fully-fledged registration for the chosen RunCzech race. Proceeds from registrations will be used to cover rehabilitation for children with cerebral palsy.

Registration:

  • adidas Women's Race 5k: EUR 38
  • 10k Run: EUR 52

If you would like to fundraising, please contact us.

Contact: Kateřina Kubínová: kubinova@vdv.cz, phone: + 420 606 753 125