Sportisimo 1/2Maraton Praha 2018


Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové je partnerskou charitativní organizací RunCzech. Získejte registraci na jeden ze závodů běžecké sezóny RunCzech 2018 prostřednictvím Sport pro charitu. Pokud si registraci pořídíte u nás, získáte plnohodnotnou registraci na Vámi vybraný závod seriálu Runczech závodů. Výtěžek z prodeje registrací bude použit na nákup zdravotnických a kompenzačních pomůcek (invalidních vozíků, sluchadel…) pro děti a dospělé s handicapem.

Pokud chcete uspořádat sbírku, prosím kontaktujte nás.

Kontaktní osoba: Kateřina Kubínová: kubinova@vdv.cz, tel.: + 420 606 753 125

The Committee of Good Will - Olga Havel Foundation is the main partner charity organization of RunCzech. Get a registration for races of 2018 RunCzech season via our Sports for charity website. If you register here, you will get a fully-fledged registration for the chosen RunCzech race. Proceeds from registrations will be used to purchase assistive devices (wheelchairs, hearing aids ...) for children and adults with disabilities.

If you would like to fundraising, please contact us.

Contact: Kateřina Kubínová: kubinova@vdv.cz, phone: + 420 606 753 125