Mattoni 1/2Maraton Olomouc 2017

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové je hlavní partnerskou charitativní organizací RunCzech. Získejte registraci na jeden ze závodů běžecké sezóny RunCzech 2017 prostřednictvím Sport pro charitu. Pokud si registraci pořídíte u nás, získáte plnohodnotnou registraci na Vámi vybraný závod seriálu RunCzech závodů a nemusíte se již na závod registrovat přes RunCzech. Výtěžek z prodeje registrací bude použit na nákup zdravotních a kompenzačních pomůcek (invalidních vozíků, sluchadel) pro děti a dospělé s handicapem.

Registrace: 1 400 Kč 

Kontaktní osoba: Lenka Benešová: dobrovolnici@vdv.cz, tel.+420 602 103 866

The Committee Good Will - Olga Havel Foundation is the main partner charity organization of RunCzech. Get a registration for races of 2017 RunCzech season via our Sports for charity website. If you register here, you will get a fully-fledged registration for the chosen RunCzech race and you do not need to register via RunCzech. Proceeds from registrations will be used to purchase assistive devices (wheelchairs, hearing aids ...) for children and adults with disabilities.

Registration: CZK 1 400

Contact: Lenka Benešová: dobrovolnici@vdv.cz, phone: + 420 602 103 866