Volkswagen Maraton Praha 2017

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové je hlavní partnerskou charitativní organizací RunCzech. Získejte registraci na jeden ze závodů běžecké sezóny RunCzech 2017 prostřednictvím Sport pro charitu. Pokud si registraci pořídíte u nás, získáte plnohodnotnou registraci na Vámi vybraný závod seriálu Runczech závodů a nemusíte se již na závod registrovat přes RunCzech. Výtěžek z prodeje registrací bude použit na nákup zdravotnických a kompenzačních pomůcek (invalidních vozíků, sluchadel…) pro děti a dospělé s handicapem.

Registrace pro jednotlivce:

  • registrace s fundraisingem - 3 900 Kč+ vytvořit sbírku a fundraisovat (minimální vyfundraisovaná částka činí 2 000 Kč)
  • registrace bez fundraisingu - 5 900 Kč

Více informací o fundraisingu

Kontaktní osoba: Lenka Benešová: dobrovolnici@vdv.cz, tel.+420 602 103 866.

The Committee Good Will - Olga Havel Foundation is the main partner charity organization of RunCzech. Get a registration for races of 2017 RunCzech season via our Sports for charity website. If you register here, you will get a fully-fledged registration for the chosen RunCzech race and you do not need to register via RunCzech. Proceeds from registrations will be used to purchase assistive devices (wheelchairs, hearing aids ...) for children and adults with disabilities.

Registration fee for individuals:

  • registration with fundraising - EUR 150 + fundraising (minimum amount is EUR 75)
  • registration without fundraising - EUR 225

Contact: Lenka Benešová: dobrovolnici@vdv.cz, phone: + 420 602 103 866