Karel Diviš

Karel Diviš

Reportér a moderátor

Motivace

Osobně nesu jakékoliv sportovní i jiné porážky velice těžce, a tak vím, jak moc je pro mě v takových chvílích důležitá pomoc a podpora lidí z mého okolí.

Právě proto si uvědomuji, že i já můžu byť jen malým činem či slovem pomoci lidem, kteří zažili v životě problémy a porážky daleko horší, než jsou ty mé nicotné fotbalové, beachvolejbalové, běžecké, moderátorské a podobné jiné.

Motto

Reportér a moderátor