Tříkolka pro Ondřeje

Tříkolka pro Ondřeje

101 %
Celková potřebná částka 90 320 Kč
91 500 Kč

Žadatel

Ondřej

Využití prostředků

Tříkolka AZUB není hrazena z veřejného zdravotního pojištění a zdravotní pojišťovna na pomůcku nepřispívá. Její cena je 90 320 Kč.

Děkujeme všem dárcům, kteří na sbírku přispěli. Zvláštní poděkování patří společnosti ČSOB, která na sbírku přispěla v rámci projektu Běh pro dobrou věc.

Popis projektu

Ondřej ve svých 21 letech prodělal cévní mozkovou příhodu. Po šesti letech intenzívní rehabilitace je jeho současný zdravotní stav hodnocen jako těžká levostranná hemiparéza. To znamená, že levou ruku má téměř nehybnou a poměrně spastickou a jeho levá noha je slabší a také spastická. Lékaři tvrdí, že stav Ondřeje je konečný, ale jedním dechem dodávají, že změny mohou probíhat až do více než 10 let po příhodě. „Já vím, že když budu makat, budu zcela zdráv“, říká Ondra.

Ondřej stále rehabilituje, snaží se například plavat. Jednou z dalších možností, jak rehabilitovat, je jízda na kole. Klasické kolo vzhledem ke zdravotnímu stavu nemůže používat. Pořízení tříkolky AZUB uzpůsobené Ondřejovým potřebám umožní nejen správnou rehabilitaci, ale usnadnila i pohyb ve městě. Díky tříkolce by byl Ondřej více samostatný, mohl by se dostat více mezi lidi a věnovat se i svému koníčku – výletům do přírody. Ondřej věří, že se na tříkolce jednou „prošlape do uzdravení“.