Pohybová terapie pro Matýska

Pohybová terapie pro Matýska

100 %
Celková potřebná částka 48 500 Kč
48 500 Kč

Žadatel

Rodina Matýska

Využití prostředků

Financování pohybové terapie Therasuit

Popis projektu

Čtyřletý Matýsek se narodil spolu se svým dvojčetem předčasně s velmi nízkou porodní vahou. Bohužel zůstal následkem extrémní nezralosti nevidomý. Jelikož lidský mozek přijímá nejvíce všeho okolního dění očima, je o to Matýsek ochuzen a má to za následek i jeho pomalejší pohybový vývoj – Matýsek sám nechodí a teprve před rokem po speciální pohybové terapii Therasuit začal lézt. Tato terapie přináší viditelné výsledky již po krátké době, bohužel je ale nákladná a není hrazena ze zdravotního pojištění. Navíc by se pro lepší výsledky měla opakovat 3-4x ročně.

Pro rodinu není snadné sehnat na tuto terapii finance – nadace často přispívají pouze na rehabilitační pomůcky, sběrem víček, který rodina také zkouší, se vydělá na jednu terapii až cca za 2 roky…

Matýsek tuto terapii absolvuje velice rád, protože ho vždycky posune o kousek dál. Rodina bude vděčná za každý dar, který pomůže k sehnání potřebné částky 48 500 korun!

Na sbírku přispěli:

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové - 10 000 Kč
Sbírka ČSOB Private Banking - 38 500 Kč