Zvukový procesor pro Josefa

Zvukový procesor pro Josefa

101 %
Celková potřebná částka 57 883 Kč
58 476 Kč

Žadatel

Rodina Josefa

Využití prostředků

Nákup zvukového procesoru Nucleus 6 v hodnotě 231 532 Kč.

Zdravotní pojišťovna hradí 173 649 Kč, zbytek - tedy 57 883 Kč - musí dofinancovat rodina.

Popis projektu

Dvanáctiletý Josef se narodil s vrozenou těžkou sluchovou vadou. Navštěvuje běžnou ZŠ s asistentem mimo své bydliště. Pravidelně chodí k logopedovi a na kontroly do speciálních pedagogických center pro sluchově postižené.

V r. 2010 mu byla zjištěna další diagnóza – atypický autismus, kvůli kterému dojíždí do speciálního centra SPC v Turnově a lehká mentální retardace, se kterou dojíždí na kontroly do Mladé Boleslavi.

Momentálně má Josef kochleární implantát se zvukovým procesorem zn. Freedom, který je již po 10 letech používání nevyhovující a podle lékařů má již Josef nárok na jeho obnovu. Maminka by mu ráda dopřála plně kvalitní sluch se zvukovým procesorem zn. Nucleus 6.

Na sbírku přispěli:

  • Nadační fond Prolomené ticho - 10 000 Kč
  • Jaroslav Kaizr a dárci, kteří sbírku J. Kaizra podpořili - 13 150 Kč
  • Společnost Maxprogres - 6 547 Kč
  • Běžci ČSOB účastí na Volkswagen Maraton Praha 2016 - 28 779 Kč