Polohovací zařízení pro Marka

Polohovací zařízení pro Marka

45 %
Celková potřebná částka 53 872 Kč
24 700 Kč
29 172 Kč

Žadatel

Rodina Marka

Využití prostředků

Nákup polohovacího zařízení v hodnotě 53 872 Kč

Popis projektu

Osmiletý Marek je po těžkém úrazu ve stavu vigilního kómatu. Chlapec je sám nepohyblivý a plně odkázaný na 24 hodinovou pomoc ostatních. Rodina Marka se snaží dostupnými terapiemi, cvičením Vojtovou metodou a alternativními terapiemi zlepšit jeho zdravotní stav, což se i částečně daří. Od září 2013 začal Marek navštěvovat s asistentkou místní mateřskou školu, kde se integroval mezi zdravé děti, které mu přinesly nový zdroj neustále se měnících podnětů a zážitků. Marek byl ve školce velice spokojený.

Vzhledem k tomu, že má Marek nastoupit v září poprvé do školy a sám nesedí, potřebuje k zajištění sedu vhodnou stoličku (polohovací zařízení) s polstrováním, které by zabránilo vzniku případných deformit těla a skoliózy páteře.

Škola bohužel žádnou stoličku nevlastní a zdravotní pojišťovna ani sociální odbor na její nákup nepřispívá. „Protože máme velice dobrou zkušenost s integrací mezi zdravé děti, rádi bychom tímto zajistili i nadále kontakt s dětmi,“ říká maminka Marečka.