Charitativní závod dračích lodí vynesl 100 tisíc

Letošní závod dračích lodí, který každoročně pořádá Rotary Club Prague International v rámci pražského festivalu dračích lodí, podpořil tři neziskové organizace.

Jednou z podpořených organizací byl také Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, který získal úctyhodných 100 tisíc korun. Výtěžek bude použit na úhradu neurorehabilitace deseti dětem s dětskou mozkovou obrnou. 

Více o pomoci dětem s DMO

Fotografie ze závodu

Děkujeme!