Liberecký běh pomohl letos malému Matýskovi

Kolem vodní nádrže Harcov v Liberci se prohnaly desítky závodníků. V sobotu 3. června se zde totiž konal čtvrtý ročník charitativního běhu „Běžím, co můžu - pomůžu!", který zaštítil náš Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

Díky více než stovce účastníků především z řad studentů Technické univerzity v Liberci, kteří i akci BĚŽÍM, CO MŮŽU - POMŮŽU! uspořádali, a ESN Liberec výtěžek nakonec činil více jak 50 tisíc korun. Tyto finance byly věnovány malému Matýskovi, který se od narození potýká s dětskou mozkovou obrnou na zafinancování jeho neurorehabilitace.

Velmi děkujeme všem, kdo se této akce zúčastnili. Matýskovi i nám jste udělali opravdu velkou radost!

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové