Projekt Do práce na kole pomohl handicapovaným

Do pátého ročníku kampaně Do práce na kole se zapojilo 224 zaměstnanců ČSOB v 64 týmech a společně ujeli 49 658 km.

ČSOB tradičně uhradila za své zaměstnance startovné a nově ocenila i jejich ujeté kilometry – za každý věnovala 2 koruny Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové na pomoc dětem a dospělým na vozíku či s omezenou pohyblivostí. Celková finanční podpora tak činila 99 316 korun. ČSOB se navíc umístila na 3. místě v kategorii Cyklozaměstnavatel roku - Praha.

Více o projektu Do práce na kole