​BĚŽCEM DOBRÉ VŮLE a zároveň fundraiserem může být každý z Vás!

Rádi pomáháte druhým? Baví Vás běhat? Obě tyto činnosti teď můžete spojit v jedno! V rámci závodů RunCzech můžete za Výbor dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové pomáhat konkrétním lidem i Vy! Letos poprvé i s Vaší vlastní charitativní sbírkou.

Spojovat sportovní aktivity s fundraisingem (charitativní sbírkou) je v zahraničí již běžné. Během loňského londýnského maratonu, největší jednodenní sportovní fundraisingové akci na světě, běželo pro charitativní organizace téměř 37 tisíc běžců a výsledná částka, již „vyběhali“, dosáhla téměř 1,9 miliardy korun (53 milionů liber)! Ani u nás však běžci nezahálí! V roce 2015 takto běželo některý ze závodů RunCzech 4 620 běžců, kteří společně vygenerovali neuvěřitelných 7,3 milionu korun.

A právě takto můžete běžet a zároveň pomáhat potřebným i za Výbor dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové (VDV).

PROČ BĚŽET PRÁVĚ ZA Výbor dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové?

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové má dlouholetou tradici, renomované jméno a velmi transparentní financování. Více než 25 let pomáhá lidem se zdravotním postižením hradit rehabilitace či zakoupit invalidní vozíky, rehabilitační kočárky, sluchadla pro neslyšící a další nezbytné zdravotní pomůcky, které jsou drahé, a není v jejich silách si je pořídit z vlastních prostředků. Od roku 2010 je Nadace Olgy Havlové partnerskou charitativní organizací RunCzech

KOMU PENÍZE POPUTUJÍ?

Pokud budete chtít, bude pouze na Vás, ke komu peníze poputují. Vybrat konkrétní pomoc, konkrétní osobu, jíž budete chtít peníze poskytnout, si totiž budete moci Vy sami z nabídky našich vypsaných sbírek.

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Od roku 2017 začal RunCzech pracovat na v zahraničí již běžném principu „běž a fundraisuj sám!“ Z tohoto důvodu nové podmínky připravil i Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové. Podrobnější informace o registracích budou upřesněny v nejbližší době.

A JAK VÁM POMŮŽEME?

Pokud se rozhodnete pro fundraising – čili vypsání charitativní sbírky - nemějte strach, VDV Vám s ním pomůže!

Aby byl fundraising účinný, potřebuje především propagaci a proto Vám VDV:

  • - zajistí profil s Vaší charitativní sbírkou zde na www.sportprocharitu.cz - ta bude obsahovat Vaši fotografii, výzvu a platební portál
  • - pomůže s propagací Vaší sbírky na FB stránkách Sport pro charitu - o Vaší aktivitě se díky komunikačním kanálům VDV dozvědí všichni, kteří také podporují tento charitativní projekt. Vzájemně pak můžete sdílet Vaše nápady a motivaci pro další aktivity.

Na Vás pak už zbývá jen oslovit Vaše přátele, rodinu a známé, kteří Vás s touto skvělou aktivitou určitě rádi podpoří.

Už nyní Vám za veškerou snahu velmi děkujeme!

Váš Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové