Pocta Olze Havlové na Běchovickém běhu

Tři běžkyně v kategorii nejstarších závodnic získají Ceny Nadace Olgy Havlové. Pořadatelé Běchovického běhu, nejstaršího silničního závodu v Evropě, vytvořili zvláštní kategorii ocenění věnované památce Olgy Havlové.

Spojení závodu se jménem Olgy Havlové není náhodné – Olga Havlová se narodila a vyrůstala na Žižkově a jedna ze žižkovských ulic v blízkosti cíle běhu nese její jméno. Zvláštní kategorie ocenění je určena nejstarším závodnicím Běchovického běhu a byla vytvořena na památku Olgy Havlové, která by se letos dožila 80 let. Ocenění předá ředitelka Nadace Olgy Havlové Milena Černá v neděli 29. září v cíli závodu na křižovatce ulic Koněvovy a Za Žižkovskou vozovnou.

Do letošního ročníku běhu Běchovice – Praha se přihlásil rekordní počet žen. Oproti minulým ročníkům, kdy se do závodu hlásilo kolem 100 běžkyň, letos na startovní čáře bude stát 350 závodnic. „Paní Olga by měla určitě radost z toho, že se zvláštní kategorie Běchovického běhu účastní ženy-seniorky“, říká Milena Černá, ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. „Vítězkyně specielní kategorie obdrží pamětní stříbrnou medaili s portrétem Olgy Havlové, vydanou k 10. výročí Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové“, dodává ředitelka.

Účast Nadace Olgy Havlové na Běchovickém běhu navazuje na víceletý projekt Nadace Olgy Havlové Sport pro charitu (www.sportprocharitu.cz). Cílem projektu je propojovat rozmanité sportovní obory s pomocí potřebným. Nejvýznamnější sportovní disciplínou projektu je běh, do kterého se letos zapojilo přes 500 běžců dobré vůle. Díky sportovcům Nadace Olgy Havlové získala přes 700 tisíc korun na pomoc lidem se zdravotním postižením.

Pocta Olze Havlové na Běchoviském běhu se koná v rámci Roku Olgy Havlové. Dne 11. července 2013 by se Olga Havlová dožila 80 let. Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové uspořádal v průběhu roku řadu akci, připomínajících veřejnosti osobnost paní Olgy a její odkaz nadaci nesoucí její jméno. Akce na památku paní Olgy měly nejrůznější podobu: mše svatá v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, publikace se vzpomínkami na paní Olgu „Kapka vody pro strom lásky“, putovní výstava „Olga Havlová ve vzpomínkách a fotografiích Bohdana Holomíčka“, divadelní a hudební pásmo na festivalu United Islands, setkání přátel a spolupracovníků v Divadle Na zábradlí, dopisnice České pošty k 80. narozeninám Olgy Havlové. Další akce se teprve připravují: Den Olgy Havlové na Gymnáziu Olgy Havlové v Ostravě, dokumentární film Olga 80 režiséra Miroslava Janka.