​Druhý ročníh charitativního golfového turnaje

13. září se uskuteční druhý ročník charitativního golfového turnaje pořádaného společností Generali ve prospěch Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. První ročník se konal 14. května 2015 v Golf Resortu Karlštejn a vynesl 150 000 korun. Výtěžek šel na úhradu neurorehabilitace dětem s dětskou mozkovou obrnou.

Podrobné informace o druhém ročníku turnaje přineseme na těchto stránkách v průběhu léta.