​Projekt Ticho neléčí ukončen

Díky sportovcům zapojeným do projektu Pomáhej pohybem se podařilo za neuvěřitelných deset dní vybrat částku 100 000 Kč pro nákup sluchadel dětem se sluchovým postižením.

Děkujeme Nadaci ČEZ, která realizuje projekt Pomáhej pohybem, v rámci kterého sbírka na projekt Ticho neléčí probíhala.

O projektu Ticho neléčí:

Šestiletý Pavlík je jedním z trojčat, o které se maminka samoživitelka stará, a který má oboustrannou sluchovou vadu. Foniatr mu doporučil sluchadla, jež by mu pomohla účinněji porozumět informacím, a tak rozvíjet své schopnosti a řeč.

Šestnáctiletá Veronika trpí od svých 4 let nevyléčitelnou oboustrannou těžkou sluchovou vadou. Brzy nastoupí na střední školu mimo své bydliště a potřebuje nová sluchadla, aby měla všechny předpoklady pro úspěšné studium.

Tyto dva příběhy ilustrují situaci rodin, ve kterých žijí děti se sluchovým postižením, jejichž rodiče jim z finančních důvodů sluchadla nemohou dopřát (pojišťovny proplácejí jen část nákladů).

Sluchové postižení není na první pohled viditelné, a tak si jen málokdo uvědomuje, jak negativní důsledky má na duševní vývoj dítěte. Nemožnost rozvíjet řeč způsobuje, že se dítě jeví jako opožděné, i když jeho inteligence může být i nadprůměrná.

Pokud dítě dostane sluchadla – a platí, že čím dříve, tím lépe - může být integrované v běžné školce nebo škole, mít výborný prospěch, normálně navazovat kontakty s vrstevníky. Jeho život získá úplně jinou kvalitu.

Projekt Ticho neléčí pomůže 10 rodinám příspěvkem na pomůcku, kterou by si jinak nemohli dovolit.