Nadace ČEZ přispěla na pomoc rodinám v tísni

Nadace ČEZ podpořila i třetí ročník Běhu dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Během závodu a v následujících dnech si běžci mohli zapnout mobilní aplikaci EPP Pomáhej pohybem a svůj sportovní výkon převést na body. Podařilo se tak získat krásných 80 000 tisíc korun na pomoc rodinám v tísni.

Nadace ČEZ proměnila vysportované body v aplikaci EPP Pomáhej pohybem ve finanční dar ve prospěch znevýhodněných rodin.

Bez stabilního bydlení rodina nemůže plnit své poslání – postarat se o děti a zabezpečit jejich základní potřeby. Příspěvek umožní několika rodinám v krizové situaci, kdy přišli o střechu nad hlavou, uhradit až dva měsíce ubytování v azylových domech. Nové zázemí a podpora odborníků jim pomůže hledat stabilní bydlení, popř. zaměstnání a vyřídit sociální dávky. 

I Váš dar tak umožní rodinám zůstat pohromadě a najít místo, které pro ně bude znamenat domov.