​Sportovci a umělci pomohli potřebným

Umělecká díla a upomínkové předměty sportovců vynesly téměř 80 tisíc na pomoc potřebným v Ostravě.

Barbora Špotáková, David Svoboda, Věra Čáslavská, Dana Zátopková, hráči HC Vítkovice Steel, hráči FC Baník a jiní sportovci věnovali předměty pro prodejní výstavu a dražbu v rámci Nadačního dne Olgy Havlové v Ostravě. Prodejní výstavu a dražbu pořádalo Gymnázium Olgy Havlové v Ostravě – Porubě spolu s Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové na počest 80. výročí narození Olgy Havlové. Prodej a dražba předmětů společně se vstupným na akci vynesly 36 869 korun a tuto částku Nadace Olgy Havlové zdvojnásobila. Výtěžek ve výši 73 738 korun bude rozdělen osmi charitativním organizacím v Ostravě.

Příspěvek obdrží tyto neziskové organizace zabývající se sociální problematikou v Ostravě: ADRA, Asociace TRIGON, Centrum pro rodinu a sociální péči o.s., Charita Ostrava, Hospic Frýdek-Místek, p.o., Mobilní hospic Ondrášek, o. p. s, Občanské sdružení Vzájemné soužití, Stacionář Ostrava –Třebovice. „Nestátní neziskové organizace se během Nadačního dne účastníkům představily. Naše nadace garantuje účelné využití celého výtěžku,“říká Milena Černá, ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

Gymnázium Olgy Havlové uspořádal Nadační den k 80. Výročí Olgy Havlové. Během dne proběhla na gymnáziu řada aktivit na počest paní Olgy: vzpomínkové besedy, promítání dokumentů a fotografií s Olgou Havlovou, vernisáž výstavy „Olga Havlová ve vzpomínkách přátel a fotografiích Bohdana Holomíčka“, vyhlášení vítěze esejistické soutěže inspirované úryvkem textu Olgy Havlové a sportovní odpoledne. Charitativní ráz Nadačního dne naplnilo dobrovolné vstupné, prodejní výstava studentských prací a dražba prací studentů i profesionálních výtvarníků a předmětů ze sportovního prostředí.

Nadační den Olgy Havlové se konal v rámci Roku Olgy Havlové. Dne 11. července 2013 by se Olga Havlová dožila 80 let. V průběhu roku proběhla řada akci, připomínajících veřejnosti osobnost paní Olgy a její odkaz nadaci nesoucí její jméno: mše svatá v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, vydání publikace se vzpomínkami na paní Olgu „Kapka vody pro strom lásky“, uspořádání divadelního a hudebního pásma na festivalu United Islands, setkání přátel a spolupracovníků v Divadle Na zábradlí, vydání dopisnice České pošty k 80. narozeninám Olgy Havlové. Vznikne též dokumentární film Olga 80 režiséra Miroslava Janka.