Další ročník Běhu dobré vůle pomohl více než 40 rodinám v tísni

Druhý ročník Běhu dobré vůle Nadace Olgy Havlové vynesl úžasných 308 942 Kč. Díky partnerům závodu a dárcům, kteří podpořili jeho organizaci, bylo možné celý výtěžek použít na pomoc rodinám v tísni.

Pomoc rodinám byla v tomto roce o to důležitější, že mnohým z nich pandemie ztížila jejich již tak komplikovanou situaci. Proto jsme poskytli pomoc rodičům samoživitelům na vzdělávání jejich dětí, rodinám, které přišly o střechu nad hlavou, a pomohli jsme zakoupit zdravotnické pomůcky pro děti se zdravotním postižením, pro jejichž rodiče by takový výdaj byl nad jejich finanční možnosti.

Pomoc rodinám, které přišly o střechu nad hlavou

Téměř dvaceti rodinám s celkem 45 dětmi ohroženým ztrátou bydlení jsme uhradili ubytování v azylových domech. Ubytování jim poskytlo základní pocit zázemí a podpora sociálních pracovníků jim pomohla při hledání vlastního bydlení, vyřízení chybějících dokladů, sociálních dávek a hledání zaměstnání. Rodiny tak mohly zůstat pohromadě, děti nebyly odloučeny od rodičů a umístěny do ústavů. Na tento účel směřovalo dohromady 180 tisíc korun.

Pomoc maminkám samoživitelkám s úhradou nákladů na vzdělání dětí

Celkem 5 rodinám jsme pomohli v oblasti vzdělávání částkou 45 tisíc korun. Například maminka samoživitelka z Prahy obdržela 10 tisíc korun na úhradu výuky hry na klavír pro svou dceru Lindu, která má poruchu autistického spektra, ADHD a další specifické poruchy. Hra na klavír jí pomáhá mírnit její stavy úzkosti a stres, který by mohl jinak vést až k sebepoškozování.

Další mamince samoživitelce jsme částkou 15 tisíc korun přispěli na nákup notebooku pro distanční výuku syna. Ona sama by si nákup nového počítače nemohla dovolit, jelikož přišla v důsledku pandemie o zaměstnání.

Pomoc rodinám, které pečují o děti nebo své blízké se zdravotním znevýhodněním

Dohromady 15 rodin jsme podpořili částkou 75 tisíc korun na péči o děti, které se narodily se zdravotním znevýhodněním. Například paní Kateřina, která sama pečuje o tři děti, získala pro svého 9letého syna s dětskou mozkovou obrnou 20 tisíc korun na asistenci a respitní služby.

Jiné mamince samoživitelce, která pečuje o svou 22letou dceru s nejvyšším stupněm postižení, pomohl příspěvek s pořízením respirátorů FFP3 s ventilkem, které potřebovala při návštěvách odborných lékařů. „Každé respirační onemocnění pro Veroniku představuje velké riziko, a během pandemie to bylo ještě nebezpečnější, protože COVID-19 by pro ni měl fatální následky,“ uvádí maminka.

A s náročným obdobím pandemie se s obtížemi vyrovnávala i paní Sylva, která pečuje 24 hodin denně o svoji maminku po mozkové mrtvici a syna s poruchou autistického spektra. Příspěvek ženě pomohl řešit akutní výdaje spojené s náklady na domácnost, léky, dopravou a nadstandardními úkony.

Všem běžcům dobré vůle ze srdce děkujeme za pomoc rodinám v tísni.