Studio 6 ČT24: Běh dobré vůle s Petrem Frydrychem

Hosty ranního vysílání ČT24 byli v pondělí 10. srpna oštěpař Petr Frydrych a ředitelka nadace Monika Granja. Petr Frydrych je od loňského roku jedním z patronů Běhu dobré vůle, jehož výtěžek opět půjde na pomoc rodinám v nouzi.

Ve vysílání byla řeč nejen o trasách pro běžce od těch nejmenších až po dospělé, ale také o doprovodném programu. Ten bude zahrnovat vedle stánků neziskových organizací či výstavy fotografií Olgy Havlové také možnost vyzkoušet si hod oštěpem s Petrem Frydrychem.

Celý záznam můžete shlédnout na čase 7:36.

Informace o běhu včetně registračního formuláře najdete zde.