První ročník Běhu dobré vůle pomohl desítkám rodin v tísni

​V roce 2019 uspořádal Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové první ročník Běhu dobré vůle, který vynesl skvělých 352 533 Kč. Díky partnerům závodu, kteří podpořili jeho organizaci, bylo možné celý výtěžek použít na pomoc rodinám v tísni.

Pomoc rodinám měla nejrůznější podobu. Přispěli jsme rodičům samoživitelům na vzdělávání jejich dětí, podpořili jsme rodiny, které přišly o střechu nad hlavou, a také jsme pomohli zakoupit zdravotnické pomůcky pro děti se zdravotním postižením, jejichž rodiče měli omezené finanční zdroje.

Pomoc rodinám, které přišly o střechu nad hlavou

Celkem 14 rodinám s 31 dětmi ohroženým ztrátou bydlení jsme uhradili 416 dní ubytování v azylových domech. Nové zázemí jim dovolilo se znovu nadechnout a zajistit dětem základní potřeby. Podpora odborníků jim pomohla při nalézání bydlení, vyřízení chybějících dokladů, sociálních dávek a hledání zaměstnání. Rodiny tak mohly zůstat pohromadě, děti nebyly odloučeny od rodičů a umístěny do ústavů. Celkem šlo na tento účel 80 tisíc korun.

Pomoc samoživitelkám s úhradou nákladů na vzdělání

Dalším dvěma rodinám jsme pomohli v oblasti vzdělávání. Částkou 10 tisíc korun jsme přispěli mamince samoživitelce z Teplic, aby mohla uhradit výuku klavíru svým synům (10 a 11 let). Oba kluci mají těžkou vývojovou dysfázii s dalšími neurologickými poruchami. Navzdory tomu se maminka snaží vést je ke sportu i k hudbě, aby se snáze začlenili mezi ostatní děti. Nedostatek financí na tyto aktivity pomohl vyřešit příspěvek z Běhu dobré vůle.

Další z podpořených je malý Matýsek (5 let), kterému byla diagnostikovaná porucha pozornosti s hyperaktivitou, expresivní porucha řeči a také emoční porucha. V důsledku toho má Matýsek potíže s komunikací, obtížně snáší změny a často se u něj vyskytují nepředvídatelné zvraty v chování, takže mu prostředí běžné mateřské školky neprospívalo. Psycholožka doporučila mateřskou školu, která je zaměřená na děti se speciálními vzdělávacími potřebami, ale na kterou by maminka Matýska jako samoživitelka neměla dostatečné finanční zdroje. Díky výtěžku z Běhu dobré vůle ve výši 5 tisíc korun mohla maminka uhradit část měsíčních nákladů na školku a sama nastoupit do práce.

Díky vám a vaší podpoře a pomoci Matýsek nastoupil v září do nového předškolního zařízení. Díky skvělé práci a pomoci nových paní učitelek, nových kamarádů a kamarádek, ošetřující paní psycholožky i psychiatra, paní logopedce i terapeutek, ale i díky vlastní snaze, houževnatosti a odhodlání je Matýsek, i přes občasné projevy diagnózy, ve školce šťastný, spokojený a zastabilizováný v dopoledním režimu. Dokonce dle aktuálního vyjádření odborníků nebude třeba ani plánovaný odklad povinné školní docházky, pokud nebudou výrazné negace a zhoršení.

Těžko se mi vyjadřuje to, co jako matka v této situaci cítím... Díky, vřelé díky za vaši pomoc, za to, že díky vaší neskutečné pomoci dokázal Matýsek dojít až sem a má úspěšně nakročeno do dalšího pro něj již povinného předškolního vzdělávání.

Jste úžasní, skláním před vaší pomocí a neuvěřitelně si jí vážím...“ (Maminka Matýska)

Pomoc rodinám, které pečují o děti se zdravotním postižením

Dalších 21 rodin jsme podpořili částkou 227 533 korun na péči o děti, které se narodily se zdravotním postižením. Například paní Jana mohla díky příspěvku ve výši 30 tisíc korun zaplatit respitní služby (tj. odlehčovací služby, která poskytuje pomoc lidem dlouhodobě pečujícím o osobu blízkou s postižením) nehrazené pojišťovnou pro svého jedenáctiletého syna. Chlapec se narodil s těžkým zdravotním znevýhodněním (téměř nevidí, má dětskou mozkovou obrnu, poruchu autistického spektra s agresivními sklony a těžkou mentální retardaci). Otec rodinu opustil a paní Jana je na péči o syna sama, což ji nejenom velmi psychicky a fyzicky vyčerpává, ale také znemožňuje nastoupit do zaměstnání. Respitní služby paní Janě pomáhají nabrat nové síly pro další péči o syna.

Dalším rodinám jsme přispěli na zakoupení invalidních vozíků, rehabilitačních kočárků, sluchadel a dalších pomůcek, které nejsou plně financované zdravotními pojišťovnami a které by si jinak nemohli z finančních důvodů dovolit pořídit.

„Chci moc poděkovat Výboru dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové a samozřejmě hlavně všem dárcům, díky kterým již máme doma cyklokočárek Benecykl. Kočárek bude sloužit naší pětileté pěstounské holčičce Elišce. Eliška se ke mně dostala jako roční celkem normální holčička. Přebírala jsem ji jako pěstounka na přechodnou dobu s tím, že Eliška má farmakorezistentní epilepsii. Po půl roce stráveném více v nemocnicích než doma a po oznámení výsledku genetických testů, které Elišce potvrdili genetické onemocnění syndrom Dravetové, měla jít do dětského domova. Chtěli jsme vyzkoušet všechny možnosti léčby včetně ketogenní diety a tak jsem se rozhodla stát se dlouhodobou pěstounkou a doufala jsem, že se časem pro Elišku  najde někdo, kdo si vezme i takto postižené dítě. V té době nikdo netušil, jak bude Elišky onemocnění pokračovat. V jednom roce, kdy jsem ji poznala se mnou běhala po zahradě za ruce a žvatlala. Dneska vydává pouze neartikulované zvuky, nechodí, pouze se staví v ohrádce, je na mixované stravě a bojíme se, že brzo skončí na PEGu. Trvalo mi dlouho, než jsem se smířila s tím, že stav Elišky se patrně nikdy nevrátí ke stavu, v kterém byla v jednom roce. Dneska už vím, že k pěstounství na přechodnou dobu patrně nikdy nevrátím, protože si Elišku nikdo do dlouhodobé péče v tomto stavu nevezme. Přesto všechno jsem přesvědčená, že je Eliška díky mně a mému skvělému manželovi spokojené dítě, které si žije ve svém světě a zůstane u nás tak dlouho, dokud to fyzicky a psychicky zvládneme. 

Elišce se v kočárku na procházkách velice líbí, ale nesmí se zastavit. Když se kolem ní nic neděje, tak ji to nebaví. Tento nový cyklokočárek nám zase zvětší náš rádius kolem našeho domečku a dostaneme se i na cesty, kam se s rehabilitačním kočárkem nedá vjet. Ještě jednou velké díky nadaci za to, co pro postižené děti děláte a všem dárcům, díky kterým jsme si cyklokočárek mohli dovolit.“ (Pěstounka malé Elišky)

Všem běžcům dobré vůle ze srdce děkujeme za pomoc rodinám v tísni.