Nadace ČEZ přispěla na pomoc rodinám v tísni

Nadace ČEZ podpořila první ročník Běhu dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Během závodu si běžci mohli zapnout mobilní aplikaci EPP Pomáhej pohybem a takto získat krásných 80 000 tisíc korun na pomoc rodinám v tísni.

Vysportované body z běhu v oboře Hvězda v aplikaci EPP Pomáhej pohybem pak Nadace ČEZ proměnila ve finanční dar ve prospěch znevýhodněných rodin.

Děkujeme!