Velká kunratická podpoří vzdělávání znevýhodněných dětí

Již druhým rokem pokračuje spolupráce Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Spartaku Praha 4, pořadatelem závodu Velká kunratická.

V loňském roce obdrželi děti i dospělí od nadace upomínkové předměty navržené výtvarníkem Jiřím Votrubou. Letos jde spolupráce o krok dále – účastníci závodu budou moci při registraci přispět na jeden z dlouhodobých projektů nadace – Fond vzdělání, který poskytuje stipendia nadaným dětem se zdravotním postižením, ze sociálně znevýhodněných rodin a dětem z dětských domovů ke studiu na středních a vysokých školách v ČR.

Dobré vzdělání je vklad, který mladému člověku v budoucnu přinese možnost uplatnit se ve společnosti, být samostatný a nezávislý.

A ještě jedna zajímavost - Nadaci Olgy Havlové a Velkou kunratickou spojuje stejné číslo. Čeká nás 86. ročník Velké kunratické a 86. narozeniny by letos oslavila Olga Havlová, zakladatelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Registrace budou probíhat zde.