DoksyRace s charitativním rozměrem

Letošní závod DoksyRace se nesl v charitativním duchu. Poloviční ironman se konal 9. září a jeho účastníci a návštěvníci do kasiček Nadace Olgy Havlové přispěli více než pět tisíc korun. Pořadatelé závodu Jana a Tomáš Novotní zástupcům nadace předali šek na deset tisíc korun.

Výtěžek bude použit na nákup zvedacího zařízení třináctileté Alexandře, která žije s těžkým zdravotním postižením. Děkujeme!

Fotografie ze závodu