Ceny pro Běh dobré vůle budou mít tvar srdce

Ceny pro první ročník Běhu dobré vůle Nadace Olgy Havlové věnuje nadace Bona, která usiluje o zkvalitnění života lidí s duševním onemocněním a o jejich opětovné začlenění do společnosti.

Jak jinak než umělecky ztvárněné srdce čeká jako ocenění pro tři nejlepší v každé kategorii závodu, který Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové (VDV) pořádá na podporu rodin v tíživé životní situaci 12. září v oboře Hvězda v Praze 6.

„Rádi bychom Nadaci Bona poděkovali za to, že pro náš závod věnuje tyto krásné ceny, které vyrábějí klienti s duševním onemocněním ve sklářské dílně provozované její dceřinou společností Bona, o. p. s.,“ říká ředitelka VDV Monika Granja.
 
S Nadací Bona VDV spolupracuje dlouhodobě, například v roce 2013 vyrobila upomínková srdíčka pro Cenu Olgy Havlové. Posláním této obecně prospěšné společnosti je, aby lidé s duševním onemocněním měli možnost v bezpečných podmínkách rozvíjet své dovednosti a schopnosti, které jim umožní žít životem, který jim dává smysl.