Běh dobré vůle podpoří rodiny v nouzi

Každý z nás se někdy ocitne v situaci, kdy se bez pomoci druhých neobejde. A pokud v okolí chybí záchranná síť v podobě blízkých či rodiny, člověk se velmi rychle může ocitnout na dně. Ztráta zaměstnání, rozvod, nemoc můžou vést ke ztrátě bydlení a pak už velmi rychle přichází strmý pád dolů. Nehoda může připravit rodinu o živitele a najednou je rozpočet napnutý k prasknutí. Sociální situace rodiny znemožní nadanému dítěti studovat a připraví jej o lepší budoucnost…


Běh dobré vůle Nadace Olgy Havlové se nese v duchu pomoci potřebným a výtěžek z něj je určen na pomoc rodinám, které se ocitly v tísni.

Pomoc dětem, které přišly o tátu

Před rokem ztratili nezletilí sourozenci Eliška, Jan a Václav kvůli tragické dopravní nehodě tátu. Rodina, která už i dříve obtížně zvládala financovat potřeby dětí, se tak dostala do tíživé finanční situace. Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) uspořádal sbírku na podporu vzdělání dětí, která oslovila více než 140 dárců a jejíž výtěžek byl téměř 200 tisíc korun. Díky ní se na několik let dopředu podařilo zajistit sourozencům potřebné finanční prostředky pro nákup školních pomůcek, zaplacení zájmových kroužků, školních výletů, studijních pobytů a stravného.

Kvůli špatné bytové či materiální situaci rodiny do dětského domova

Eliška se sourozenci měli štěstí v neštěstí. Na jejich životní situaci upozornili bývalí kolegové tatínka a díky tomu se jim dostalo pomoci. Řada rodin však zůstává ve své tíživé situaci osamocených. Zpráva veřejného ochránce práv z návštěv zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc z roku 2019 uvádí, že až u 40 % dětí, které žijí v dětských domovech, je jediným důvodem pro odloučení od rodiny špatná bytová či materiální situace rodiny. Přičemž statistiky odhadují, že až polovina lidí v České republice nevydělá na důstojný život a každý větší výdaj pro ně představuje problém. Téměř 100 tisíc z nich se nachází v závažné bytové nouzi.

Umožnit rodinám zůstat pohromadě

Po dvoudenním přespávání na ulici spolu se svým plnoletým synem se paní Martina obrátila na odbornou pomoc. O střechu nad hlavou přišli z důvodu domácího násilí, kdy utekli od matčina násilnického přítele. V rámci projektu VDV Nejdřív střecha byli na čas oba ubytováni v azylovém domě. Martina si brzy zajistila práci a mohli se odstěhovat a opět začali bydlet společně se synem. 

VDV díky rozsáhlé spolupráci s organizacemi, které poskytují sociální služby, podává rodinám v tísni pomocnou ruku. V rámci svých projektů může rodině ohrožené ztrátou bydlení uhradit několik měsíců dočasného ubytování (v náhradních, azylových či krizových domech), kde sociální pracovníci pomáhají při řešení životní situace – vyřízení dávek, řešení zdravotního stavu či hledání stabilního bydlení a práce.

Těmto i dalším rodinám může VDV díky výtěžku z Běhu dobré vůle poskytnout pomoc.

Přečtěte si více: