Běžci dobré vůle pomohou dětem s dětskou mozkovou obrnou

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové již téměř deset let sdružuje běžce dobré vůle, kteří se každoročně účastní závodů RunCzech s cílem pomoci dětem a dospělým se zdravotním postižením. Několik desítek běžců 8. září 2018 poběží závod Birell Grand Prix Praha 2018 pod záštitou Osmi statečných z Cirk La Putyka.

Výtěžek ze startovného půjde na pomoc dětem s dětskou mozkovou obrnou - úhradu pohybové terapie, která není hrazená zdravotními pojišťovnami.

Během deseti let přes 3000 běžců dobré vůle „vyběhalo“ na pomoc potřebným více než 5 milionů korun. Výtěžek byl použit na nákup invalidních vozíků, sluchadel, zdravotnických kočárků a dalších potřebných zdravotnických pomůcek. 

Registrace na Birell Grand Prix Praha 2018