Charitativní závod dračích lodí vynesl 110 000 korun!

Letošní závod dračích lodí, který každoročně pořádá Rotary Club Prague International v rámci pražského festivalu dračích lodí, podpořil tři neziskové organizace.

Jednou z podpořených organizací byl také Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, který získal úctyhodných 110 tisíc korun. Výtěžek bude použit na úhradu pohybové terapie jedenácti dětem s dětskou mozkovou obrnou. Speciální poděkování patří  týmu společnosti AVAST, který již druhý rok závod odpádloval pod hlavičkou Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Děkujeme!

Více o pomoci dětem s DMO