Sportovci přes aplikaci Pomáhej pohybem přispěli 100 tisíc korun

Díky výtěžku pomůžeme 10 rodinám zakoupit sluchadla pro děti, které trpí sluchovým postižením. Jedním z podpořených bude i malý Tobiáš.

Sluchové postižení není na první pohled viditelné, a tak si jen málokdo uvědomuje, jak negativní důsledky má na duševní vývoj dítěte. Nemožnost rozvíjet řeč způsobuje, že se dítě jeví jako opožděné, i když jeho inteligence může být i nadprůměrná. Pokud dítě dostane sluchadla – a platí, že čím dříve, tím lépe - může být integrované v běžné školce nebo škole, mít výborný prospěch, normálně navazovat kontakty s vrstevníky. Jeho život získá úplně jinou kvalitu.

Děkujeme Nadaci ČEZ za zařazení sbírky Ticho neléčí do projektu Pomáhej pohybem a všem sportovcům, kteří sportovali ve prospěch neslyšících dětí!