Poskytli jsme záštitu projektu Jedeme v tom společně

Jak motivovat seniory, aby se zapojili do pohybových aktivit? V roce 2016 přišel Domov pro seniory Vrbno s nápadem založit soutěž Jedeme v tom společně, která vede seniory k pohybovým aktivitám, konkrétně jízdě na šlapadle či rotopedu. Soutěž je otevřena pro všechny domovy pro seniory v Česku a na Slovensku a její letošní ročník zaštítila Nadace Olgy Havlové.

S nápadem založit soutěž přišel současný ředitel domova Jan Vavřík, který chtěl zapojit vyšší počet klientů domova do aktivizace. „Proto mne napadl projekt Jedeme v tom společně, jehož hlavní myšlenkou bylo vytáhnout lidi z postelí na rotopedy a ukázat jim, že existuje soutěživost, energie v životě, spolukamarádství. Tímto projektem hodláme klientům vytvořit takové podmínky, které by je měly podporovat v jim příjemných činnostech a přispět tak ke zlepšení fyzického a psychického stavu klienta. Chceme klientovi najít motivaci pro pohyb a zdravý životní styl, umožnit prožít úspěch a posílit tak jejich sebedůvěru a sebeúctu,“ vysvětluje ředitel. 

V prvním ročníku na rotopedech jeli senioři z 22 domovů na pomyslnou cestu do Prahy z Pradědu (trasa v délce 393 km), v druhém ročníku se zapojilo již 53 organizací na pomyslném závodu z Pradědu do Paříže (trasa 2000 km). Letos soutěžící pojedou po vlastech československých trasu v délce 1800 km.

Do projektu se může zapojit jakýkoliv domov pro seniory v České republice či na Slovensku. Registrace lze uskutečnit prostřednictvím webových stránek zde.