Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary 2018

Termín registrace

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové je hlavní partnerskou charitativní organizací RunCzech. Získejte registraci na jeden ze závodů běžecké sezóny RunCzech 2018 prostřednictvím Sport pro charitu. Pokud si registraci pořídíte u nás, získáte plnohodnotnou registraci na Vámi vybraný závod seriálu Runczech závodů. Výtěžek z prodeje registrací bude použit na nákup zdravotnických a kompenzačních pomůcek (invalidních vozíků, sluchadel…) pro děti a dospělé s handicapem.

Registrace:

  • individuální běh : 1 300 Kč


Pokud chcete uspořádat sbírku, prosím kontaktujte nás.

Kontaktní osoba: Kateřina Kubínová: kubinova@vdv.cz, tel.: + 420 606 753 125

The Committee of Good Will - Olga Havel Foundation is the main partner charity organization of RunCzech. Get a registration for races of 2018 RunCzech season via our Sports for charity website. If you register here, you will get a fully-fledged registration for the chosen RunCzech race. Proceeds from registrations will be used to purchase assistive devices (wheelchairs, hearing aids ...) for children and adults with disabilities.

Registration:

  • individual race: EUR 52


If you would like to fundraising, please contact us.

Contact: Kateřina Kubínová: kubinova@vdv.cz, phone: + 420 606 753 125

Registrace do závodu

Už není možné se registrovat, závod již proběhl.