Jaroslav Kaizr

Jaroslav Kaizr

Pomoc může mít různou podobu
Celkem uběhl 21 km
Celkem přispěl 27 950 Kč

Motivace

Pomoc může mít různou podobu a v mém případě je organizace charitativní sbírky zřejmě tím nejvhodnějším způsobem, jak podpořit Výbor dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové, který nashromážděné prostředky rozdělí potřebným.

Jsem pravidelným účastníkem pražského půlmaratonu i maratonu. Každoročně pořádáme mezi přáteli a obchodními partnery při příležitosti půlmaratonu charitativní akci. Výtěžek jsme doposud věnovali no pomoc dětem se sluchovým postižením v Radlicích, letos výtěžek půjde na nákup zdravotnických pomůcek i prostřednictvím Nadace Olgy Havlové.

Sbírky:

Sportisimo 1/2 Maraton 2017 – sbírka vynesla 14 800 Kč, výtěžek šel na úhradu rehabilitace Kačence: http://bit.ly/2qRXdPv

Sportisimo 1/2 Maraton 2016 – sbírka vynesla 13 150 Kč. Výtěžek ze sbírky šel na nákup zvukového procesoru dvanáctiletému Josefovi: http://bit.ly/1YgdTpW.

Motto

Pomoc může mít různou podobu